Kreatywny dom

Jeśli myślisz, że kreatywność jest dla wybrańców, osób z odpowiednim zapleczem, wykształceniem albo zasobami – do tego z dużą ilością czasu i energii – to chcę Cię przekonać, że jest całkiem inaczej. Możesz prowadzić takie życie i wspierać dzieci w rozwijaniu kreatywności, dając właśnie sobie czas na odpoczynek i zabawę.